Hľadáme stánkový predaj!

Hľadáme stánky!

Zodpovedný riaditeľ sekcie občerstvenie, stánkový predaj a atrakcie: pán Tufik Pulakovič

Email: dianaart.sro@gmail.com

Tel: 0903 14 47 51

Nazad